Átcsoportosíthatóak VP projekteken belül a közbeszerzési költségek

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye alapján „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény” VP-t érintő 2018. november 28-i módosítása folytán megemelkedett közbeszerzési értékhatároknak köszönhetően a VP keretében pályázók és kedvezményezettek nagy számban mentesülnek a beruházásaik megvalósításához és költségeik elszámolásához – a korábbi szabályozás szerint elengedhetetlen – közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól.

A közbeszerzési költséggel még érintett projektek kapcsán kiállított támogatói okiratokban az IH által elszámolható költségként jóváhagyott, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek költség maradványként kezelhetőek és átcsoportosíthatóak. Az átcsoportosítására kizárólag a vonatkozó felhívásban meghatározott elszámolható költségek köre alcímben foglalt általános költségek körén belül, az ott meghatározott maximális mértékre vagy összegre tekintettel van lehetőség, vagyis nem lehet az elszámolható közbeszerzési költségeket például az eszközbeszerzés sorra, vagy az építési tételekre átcsoportosítani.

Bővebb információ itt érhető el.

VP pályázatok – könnyítés a foglalkoztatotti létszám elvárásaival kapcsolatban

2018. november 9-én jelent meg az a közlemény, mely módosította a VP pályázati felhívások foglalkoztatotti létszám bővítésének szabályait. A korábbiaktól eltérően a Vidékfejlesztési Program legtöbb projektjének esetében nem a megvalósításkor, hanem csak a fenntartási időszak első 12 hónapjának átlagában kell megvalósulnia a létszámbővítésnek. A módosítás jelentősen megkönnyíti a kedvezményezettek számára a vállalt kötelezettségek betartását.  “VP pályázatok – könnyítés a foglalkoztatotti létszám elvárásaival kapcsolatban” bővebben

“Helyi termék népszerűsítése” című pályázat FELFÜGGESZTÉSRE kerül!

Tisztelt Pályázóink!

Értesítjük kedves pályázóinkat, hogy a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület “Helyi termék népszerűsítése” elnevezésű VP6-19.2.1.-36-5-17 kódszámú helyi LEADER pályázati felhívás felfüggesztésre kerül!

A felfüggesztés kezdő napja: 2019. február 01.!

A felfüggesztéssel kapcsolatos információk elérhetők a Magyar Államkincstár oldalán (Felfüggesztések menüpont alatt) is!

Kérjük, hogy az erre a felhívásra benyújtani tervezett pályázataikat ennek megfelelően állítsák össze és nyújtsák be a Magyar Államkincstár erre rendszeresített e-ügyintézői felületén!

“Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök” című pályázat FELFÜGGESZTÉSRE kerül!

Tisztelt Pályázóink!

Értesítjük kedves pályázóinkat, hogy a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület “Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök” elnevezésű VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú helyi LEADER pályázati felhívás felfüggesztésre kerül!

A felfüggesztés kezdő napja: 2019. február 01.!

A felfüggesztéssel kapcsolatos információk elérhetők a Magyar Államkincstár oldalán (Felfüggesztések menüpont alatt) is!

Kérjük, hogy az erre a felhívásra benyújtani tervezett pályázataikat ennek megfelelően állítsák össze és nyújtsák be a Magyar Államkincstár erre rendszeresített e-ügyintézői felületén!

“Helyi hagyományőrző és turisztikai rendezvények, programcsomagok” című pályázat FELFÜGGESZTÉSRE kerül!

Tisztelt Pályázóink!

Értesítjük kedves pályázóinkat, hogy a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület “Helyi hagyományőrző és turisztikai rendezvények, programcsomagok” elnevezésű VP6-19.2.1.-36-1-17 kódszámú helyi LEADER pályázati felhívás felfüggesztésre kerül!

A felfüggesztés kezdő napja: 2019. február 01.!

A felfüggesztéssel kapcsolatos információk elérhetők a Magyar Államkincstár oldalán (Felfüggesztések menüpont alatt) is!

Kérjük, hogy az erre a felhívásra benyújtani tervezett pályázataikat ennek megfelelően állítsák össze és nyújtsák be a Magyar Államkincstár erre rendszeresített e-ügyintézői felületén!