Pályázati hírek- Magyar Falu Program – 2022-ben megjelent pályázatok

Tisztelt ügyfeleink!

A Magyar Falu Program keretében új pályázati kiírások jelentek meg.

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása).

B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve a vonatkozó kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek (6. számú mellékletben szereplő link) megfelelő alábbi eszközök és felszerelések:
– kültéri játszóeszköz és berendezés;
– kerti asztal;
– kerti pad;
– babaház;
– udvari ivócsap, ivókút;
– udvari homokozó;
– takaróháló, takaróponyva;
– mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
valamint
– hulladékgyűjtő;
– pihenőpad;
– takarítóeszközök;
– kerti munkaeszközök, szerszámok;
– tűzoltó készülék.

VAGY

A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).
B) Közterületi kültéri fitness park kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitness eszközökkel, berendezésekkel illetve teqball asztallal történő fejlesztése).
Figyelem, amennyiben az elmúlt öt évben a Magyar Falu Program terhére Sportpark, továbbá Nemzeti Szabadidős – Egészég Sportpark Program keretében került megvalósításra, vagy annak megvalósítása folyamatban van, jelen kiírás 2.1.1.2 B.) pontjában szereplő tevékenységre nem igényelhet támogatást. (További feltételeket a jelen kiírás 2.2. pontja tartalmaz.)
C) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése. A közterületi és közületi tulajdonú játszótéren elhelyezett játszóeszköznek (elszámoláskor) rendelkeznie kell megfelelőségi tanúsítvánnyal és használatbavételi engedéllyel.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 6 millió forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség.

Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– Meglévő iskolai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, férőhelybővítés1 esetén az iskolaépület bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
– Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, vizesblokk, öltöző, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.)
– Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert, udvar rendezése, kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft).

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:
– Iskolaépület felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés
férőhelybővítés nélkül. 55 millió Ft.
– Iskolaépület felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés
férőhelybővítés esetén 120 millió Ft

ÉS/VAGY

Iskolai tornaterem/tornaszoba felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés 55 millió Ft

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. napja és 2022. február 12. napja között van lehetőség.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A kiírás nem zárja ki azt, ha a 100%-os önkormányzati tulajdon több önkormányzat között oszlik meg. Ebben az esetben a pályázatot benyújtó önkormányzatnak valamennyi tulajdonos önkormányzat nyilatkozatát is csatolnia kell a pályázathoz, melyben hozzájárul(nak) a kiírás alapján tervezett beruházás végrehajtásához.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A pályázati kategóriák benyújtására 2022. január 03. napja és 2022. február 12. napja között van lehetőség.

Faluházak fejlesztése (polgármesteri hivatalként, közös önkormányzati hivatalként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények) (MFP-ÖTIK/2022/1)

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Faluházak:
– külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
– új épület építése kizárólag abban az indokolt esetben támogatható, ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos;
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 55 millió Ft
Közös önkormányzati hivatal székhelyéül szolgáló épülete esetén:
55 millió Ft
Közös önkormányzati hivatal tagtelepülés/kirendeltség épülete esetén:
35 millió Ft

Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása (MFP-ÖTIK/2022/2)

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő működő
– bölcsődei, mini bölcsődei intézmények külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.)
(legfeljebb 55 millió Ft);
– eszközbeszerzés: közvetlenül a bölcsődei és mini bölcsődei ellátáshoz szükséges beltéri és/vagy kültéri bútorokra, eszközökre, felszerelésekre irányulhatnak a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. mellékletében meghatározott, a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék (https://njt.hu/jogszabaly/1998-15-20-3D.62), valamint a fent nevezett rendelet mellékletének kiegészítéseként a bölcsődei ellátás működéséhez szükséges eszközökről és felszerelésekről szóló – alábbi linken megtalálható – ajánlás alapján (az „Egészség- és munkavédelmi eszközök” rész kivételével)
(https://www.magyarbolcsodek.hu/files/shares/M%C3%B3dszertani%20feladatok/Felszerelesi%20jegyzek%20ajanlas.pdf). (legfeljebb 10 millió Ft)
A fejlesztés során a Lechner Tudásközpont által összeállított, és ingyenesen használható Bölcsőde Mintaterv Katalógus ajánlásai is figyelembe vehetőek, amely katalógus a következő linken érhető el: https://www.bolcsodemintaterv.hu
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-, kerékpár-, babakocsi tároló létesítése, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

– Felújítás, korszerűsítés, átalakítás: 55 millió Ft
– Eszközbeszerzés: 10 millió Ft

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése (MFP-ÖTIK/2022/3)

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– Meglévő óvodai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
– új óvodaépület építése;
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

– Új építés esetén: 160 millió Ft
– Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén:
110 millió Ft
– Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül:
55 millió Ft

Orvosi rendelők fejlesztése, építése(MFP-ÖTIK/2022/4)

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői szolgáltatók) egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), mosdó(k) felújítása; szaniter berendezési tárgyak (úgy mint: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
– új egészségügyi intézmény (rendelő) építése;
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

VAGY

– Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges (szükség szerint felszerelt és tartozékokkal ellátott) fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése, szállítása és üzembe helyezése (legfeljebb 6 millió Ft).

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

– Egycélú orvosi rendelő esetén: 35 millió Ft
– Többcélú intézmény létrehozása esetén: két rendelő típus esetén: 65 millió Ft, három rendelő típus esetén: 110 millió Ft, négy rendelő típus esetén: 135 millió Ft
– Kollegiális praxisközösség kialakítása, intézmény létrehozása: legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével: 135 millió Ft
– Fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése: 6 millió Ft

Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022/5 )

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható) vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
– új épület építése;
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 35 000 000 Ft

Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

a) Új kültéri közösségi létesítmény (például: (kő)színpad, pavilon, rögzített nézőtér) VAGY, tárolásra alkalmas létesítmény (például: eszközök tárolására alkalmas raktár, gépkocsiszín) építése.

VAGY

b) Meglévő kültéri közösségi létesítmény (például: (kő)színpad, pavilon, rögzített nézőtér) VAGY, tárolásra alkalmas létesítmény (például: eszközök tárolására alkalmas raktár, gépkocsiszín) felújítása, bővítése, átalakítása.

VAGY

c) Ideiglenes szabadtéri közösségi létesítmény (mobilszínpad, rendezvénysátor, pavilon) beszerzése, és azokhoz kapcsolódó mobil eszközök beszerzése (hang- és fénytechnika, sörpad garnitúra, szék, asztal).

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

– Új létesítmény építése: 20 000 000 Ft
– Meglévő létesítmény felújítása, bővítése, átalakítása: 10 000 000 Ft
– Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök
beszerzése: 5 000 000 Ft

Önkormányzati járdaépítés/ felújítás támogatása

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása (anyag – például: térkő, zsaluanyag, stb. – és munkadíj);
– Szilárd burkolatú járda javításának, felújításának – anyag és munkadíj – támogatása (önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz).

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Pályázók (Jogosultak) köre:

– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésen (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
10 000 000 forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség.

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

– új ravatalozó építése;
– meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése, előtető felújítása, építése;
– ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal2 kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 6 000 000 forint);
– a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
– az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő helyszínre szállítással (legfeljebb 6 000 000 forint).

Az igényelhető támogatás maximális összege 35 000 000 forint.

VAGY

– temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
– új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
– jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
– digitális temető nyilvántartás készítése (legfeljebb 1 500 000 forint összegben, mely magába foglalja a nyilvántartó szoftver kialakítását térkép modullal, a temető teljes felmérését, fotó készítését minden egyes síremlékről és az adatok rögzítését, a program ismertetését betanítását, továbbá a webes temető nyilvántartás egyszeri kialakításának költségét) Figyelem! Az esetlegesen felmerülő karbantartási díj (havidíj), fenntartási költség, valamint a szoftverfrissítés díja nem tartozik a támogatható költségek közé. Digitális temető nyilvántartás esetén eszközbeszerzés: 1 db számítógép vagy 1 db laptop, és/vagy 1 db fényképezőgép vagy 1 db okostelefon vagy 1 db tablet;
– hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
– temető bekerítése (belső, akár élő sövénykerítés kialakítása);
– a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
– a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igényelhető támogatás maximális összege 6 000 000 forint.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
Egy pályázat egy temető infrastrukturális fejlesztésére irányulhat.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
Települési önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség.

Kommunális eszközök beszerzése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök beszerzése:
a.) erőgépek, munkagépek1 (például: traktor, kompakt rakodó, kisteherautó)
b.) ágaprító gépek;
c.) kisebb gépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékok;
d.) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;
e.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszközök;
f.) hó – és síkosságmentesítésére alkalmas gépek, eszközök.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 000 000 forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség.

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

A pályázó településen foglalkoztatott jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, iskolapedagógus, óvodapedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy2, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, fogorvos, védőnő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosít kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakást:
– külső és belső felújítása, korszerűsítése, kialakítása, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, kád, mosogató, csapok, stb.);
– funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás;
– ingatlanvásárlás szolgálati lakás kialakítása céljából;
(A megvásárolt ingatlannak legkésőbb a projekt megvalósítási határidejéig lakhatási célra alkalmasnak kell lennie.)
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, a lakáshoz „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés, amennyiben a pályázat keretében érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon található összes épület (tulajdonhányad) szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban van (legfeljebb 5 millió Ft)3. A környezetrendezés önállóan támogatható tevékenység esetén feltétel a fejlesztendő, a pályázatban meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanon (hrsz.-on) az épület megléte.

Az igényelhető támogatás maximális összege 40 000 000 forint.

VAGY

Háziorvos, házi gyermekorvos számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:
– külső és belső felújítása, korszerűsítése, kialakítása, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, kád, mosogató, csapok, stb.);
– funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás;
– ingatlanvásárlás (kivéve: építési telek) orvosi szolgálati lakás kialakítása céljából. (A megvásárolt ingatlannak legkésőbb a projekt megvalósítási határidejéig lakhatási célra alkalmasnak kell lennie.);
– környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, a lakáshoz „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés, amennyiben a pályázat keretében érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon található összes épület (tulajdonhányad) szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban van (legfeljebb 5 millió Ft)5. A környezetrendezés önállóan támogatható tevékenység esetén feltétel a fejlesztendő, a pályázatban meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanon (hrsz.-on) az épület megléte.

Az igényelhető támogatás maximális összege 70 000 000 forint.

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 12. között van lehetőség.

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés
Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez, a pályázat mellékleteként csatolandó programtervben szereplő programok megszervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzésére, például:
– kültéri és beltéri sport- és játszóeszközök (például: kerékpár, ping-pong asztal, teqball asztal, ugrálóvár, társasjátékok);
– kültéri vagy beltéri kisméretű fitnesz gépek, eszközök;
– háztartási kisgépek, edények, evőeszközök;
– televízió, fényképezőgép, kamera, hang-, és fénytechnikai eszközök;
– hangszerek (kivéve: templomi orgona, harmónium);
– pavilon, rendezvénysátor, színpad, sörpad, pulpitus, kerékpártároló;
– a programokhoz esetlegesen szükséges irodaszerek, lamináló gép, iratmegsemmisítő;
– a programokhoz esetlegesen szükséges foglalkoztató asztal, étkezőasztal, csővázas bankettasztal;
– a projekt keretében beszerzett laptop, táblagép használatához elengedhetetlenül szükséges szoftver, wifirouter, stb.

Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
– Támogatás igényelhető:
egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy egy fő napi 6 órában, vagy egy vagy két fő napi 4 órában, – akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) – az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatásának nyújtására (a 2022. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével). Figyelem! Amennyiben a foglalkoztatás időtartama alatt a garantált bérminimum összege változik (növekszik), a pályázati rendszer keretében többletforrás odaítélésére nincs lehetőség.

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:
– A 2.1.1.1. pont keretében (az abban foglalt feltételekkel) támogatható tevékenység – eszközbeszerzés – esetében
2 000 000 forint.
– A 2.1.1.2 pont keretében támogatható tevékenység – közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása – esetében, a 2022. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben,
3.525.600 forint összeghatárig.
A támogatás maximális összege 1 fő 12 havi teljes munkaidős vagy 2 fő, napi 4-4- órában, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén illetheti meg a Pályázót, amely támogatási összeg – a mindenkori aktuális bérminimum, illetve járulékok esetleges változásától függetlenül – nem módosítható.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség.

Egyházi közösségi terek fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

a) Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület1 lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):
– belső felújítása, illetve az épület külső felújítása;
– bővítése;
– energetikai korszerűsítése,
– megújuló energiaforrás alkalmazása;

b) Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:
– felújítása
– bővítése,
– energetikai korszerűsítés,
– megújuló energiaforrás alkalmazása.
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek az energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.
A fentiek körében megvalósítható tevékenységek például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható) vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);

c) Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft).
Környezetrendezés önállóan támogatható tevékenység esetén feltétel a fejlesztendő, a kérelemben meghatározott egyházi tulajdonú ingatlanon (hrsz.-on) az épület megléte.

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken2 szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
– a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
– 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
– rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege: 35 000 000 forint.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik

A kérelmek benyújtására az alábbi időtartamban: 2022. január 03. és 2022. február 12. között van lehetőség.

Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Falugondnoki szolgálat
– Új gépjárművek1 beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.2 E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
– Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
– Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (a gyártás évétől számított) hat éves kort legkésőbb 2022. december 31-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a gépjármű gyártásának évétől számított hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

Tanyagondnoki szolgálat
– Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását3 vállaló települések részére. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
– Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő tanyagondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
– Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (a gyártás évétől számított hat éves kort legkésőbb 2022. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő tanyabusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a gyártás évétől számított hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint a 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 millió forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség.

Út , híd kerékpárforgalmi létesítmény ,
vízelvezető rendszer építés e /felújítása

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Belterületi és/vagy külterületi
– Utak építése, felújítása, szilárd burkolattal2 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
 hidak építése, felújítása, korszerűsítése.

VAGY

– Kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:
– az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása;
– a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása.
Kerékpárforgalmi létesítmények tekintetében a jelen kiírás a meglévők felújítását és az újonnan létesítendő kerékpárforgalmi létesítmények szilárd burkolattal (aszfalt, műemléki környezet esetén pedig szabályosan lerakott kő vagy műkő burkolattal) történő kiépítését támogatja.

VAGY

– önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, kialakítása.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésen (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 45 000 000 forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2022. január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség.

 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatos bővebb információk és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

https://magyarfaluprogram.hu/palyazat

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gmetleader/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373