Az Egyesület Elnöksége és Felügyelő bizottsága

Rólunk

Az Egyesület Elnöksége és Felügyelő bizottsága


 

Elnök:

Edelman György

gyuri

 

 

 

 

Alelnökök:      

Vanó András

Madarász István

Bátyi József

Elnökségi tagok:

Dian József

Nemecz Pál

Péter Mihály

Sőregi Zoltán

Holló Ilona

Sziráki Szilárd

Felügyelő Bizottság Elnöke:

Gódor Lajosné

Felügyelő Bizottsági Tag:

Tantó Csaba

Horváth László Tibor

Balatoni Ottó

Lieszkovszki Gábor

 

Az Egyesület célja és tevékenységei


 

 Az Egyesület céljai

 • Településfejlesztési tevékenység.
 •  Sport és rekreációs tevékenységek.
 • A vidék területen történő vállalkozások támogatása, foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, a vidéki területek vonzóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében.
 •  A vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése.
 • A szélesebb értelembe vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.
 •  A helyi közösség önigazgatás szabadság-és felelősség igényének támogatása. Egyeztető fórumok megalakulásának ösztönzése, a rendszeres információ áramlás biztosítása. A civil, önkormányzati, vállalkozói programok figyelemmel kísérése, ezzel összefüggésben véleményező, javaslattevő, koordinációs és képviseleti feladatok ellátása. Az életminőség javítása érdekében olyan általános információs tevékenység folytatása, amely növeli a térségben élők életesélyeit.
 • A fenntartható fejlődés irányába mutató környezet-, terület-, vidéki-, gazdasági és közösségfejlesztési kezdeményezések támogatása. Közérdekű regionális és interregionális együttműködések erősítése. Aktív részvétel az Európai Unió és Magyarország fejlesztési támogatási programjaiban. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, és Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ismertetésének növelése. A helyi gazdaság hatékonyságának versenyképességének megalapozása, struktúrájának megtisztítása, és eredményességének növelése a helyi specifikációkra alapítva, kiemelten helyi termékek előállítására, és a termelést segítő infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelt cél elérni a jövedelemszerzés lehetőségeinek kibővítését, a foglalkoztatás javítását.
 •  Környezetvédelem és ezen belül az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében az ember és a természet kapcsolatának javítása. A környezet és a természet állapotára hatást gyakorló tényezők nyomon követése, a természettel való hosszú távú együttélés lehetőségeinek keresése. A környezet védelmi infrastruktúra fejlesztése. A társadalom környezeti szemlélet erősítése és az egészséges életmód ösztönzése. A figyelem ráirányítása az emberi értékek védelmére.
 • Kiemelt cél a működési terület népességmegtartó erejének megőrzése, az életszínvonal emelése alapjainak megteremtése, munkahely teremtés és esélyegyenlőség biztosítása. Az Egyesület közreműködik a térség és a településfejlesztési tervek összehangolását, megvalósítását, előkészítő és eldöntő tevékenységekben. Cél továbbá a térség társadalmi, környezeti, gazdasági problémáit és helyzetelemzés alapján javaslatokat kidolgozni a gazdasági környezeti problémák kezelésére, a térség ipari és mezőgazdasági termelő infrastruktúrájának fejlesztésére, az infrastruktúrák fejlesztése, a humán erőforrások idegenforgalom oktatás fejlesztésére.
 • Az Egyesület saját információs bázist alakít ki, és erre alapítva vidékfejlesztési, szakmai tanácsadást biztosít. Létrehozza a lehető leghatékonyabb munkaszervezetet, amely képes a rendelkezésére álló források átlátható, hatékony elosztására, a komplex pályázati rendszer működtetésére. Kidolgozza a teljes nyilvánosságot biztosító, a közösség tagjai által folyamatosan átláthatóan ellenőrizhető pályázati rendszert, amely a biztosított pályázati források elosztását előkészíti, azt elbírálja és elosztja.

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei

 • Érintet területre vonatkozó tanulmányok készítése
 • A területre és a Helyi Fejlesztési Stratégiára (továbbiakban: HFS) vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések
 • A HFS előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyek képzése,
 • HFS-re vonatkozó információ szolgáltatás
 • A HFS megvalósításának pénzügyi igazgatása
 • Promóciós rendezvények
 • a HFS megvalósítását célzó projektek vonatkozásában, a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása
 • a HFS megvalósításában résztvevő partnerek képzése
 • az Egyesület tagjainak képzése a HFS megvalósítása érdekében
 • HFS megvalósítására vonatkozó döntéshozatal
 • HFS végrehajtása
 • Helyi-, köz és magánszféra közötti partnerség kialakítása
 • Az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek
 • Részvétel belföldi és Európai hálózatok találkozóin
 • Emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködési és partnerség elősegítése érdekében, konfliktus kezelés
 • az Egyesület tevékenységének népszerűsítése
 • az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken
 • sport és egészséges életmód népszerűsítése az ezzel kapcsolatos fejlesztések elősegítése

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gmetleader/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373