Pályázati hírek- Széchenyi Terv Plusz

Tisztelt Ügyfeleink!

Újra lehetőség nyílik a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra történő pályázati kérelmek benyújtására.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

– Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.

Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
b) mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés;
c) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:
a) Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, szociális és hatósági helyiségek, beleértve a vásárlói mosdókat, gombavizsgáló helyiséget is, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása;
b) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
c) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
d) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
e) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
f) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.);
g) a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése (a jelen felhívás 5.5/III. pontjában foglaltak szerint);
h) a felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek maximum 5 millió forintig támogathatók:
i) Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása.
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak3:
j) Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek);
k) food truck beszerzése;
l) a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
m) parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése.
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak4:
n) Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre);
o) használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése;
p) vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.);
q) a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása;
r) a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése;
s) szociális és hatósági helyiségek (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése (pl.: gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.).

Nem támogatható tevékenységek:

a) Elektromos parkoló-rendszer kiépítése;
b) generátor beszerzése;
c) használt eszközök és gépek beszerzése;
d) motorral hajtott szárazföldi (kifejezetten személygépjárművek, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek), légi, vízi járművek beszerzése (kivéve a 3.1.2.2/j-k pontja szerinti beszerzést);
e) egynyári- és kétnyári növények beszerzése;
f) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése.

Fenntartási kötelezettség: a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás maximális összege: 100 millió Ft

A támogatás intenzitása:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Települési önkormányzat esetében:
– nem besorolt település: 85%
– kedvezményezett település: 90%
– fejlesztendő település: 90%
– komplex programmal fejlesztendő település: 95%

Települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében:
– nem besorolt település: 75%
– kedvezményezett település: 85%
– fejlesztendő település: 90%
– komplex programmal fejlesztendő település: 95%

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2022. január 18. – 2022. február 1. valamint 2022. április 19. – 2022. május 3. közötti szakaszokban.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-1#

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gmetleader/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373