Pályázati hírek- Széchenyi Terv Plusz

Tisztelt Ügyfeleink!

Újra lehetőség nyílik a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra történő pályázati kérelmek benyújtására.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

– Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.

Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése. “Pályázati hírek- Széchenyi Terv Plusz” bővebben

Tájékoztató fórum- Időpont változás

Tisztelt Érdeklődők!

A Galga-mente és Térsége Leader Egyesület – Tájékoztató fórumának időpontja  2022.01.25 (kedd) 10:00-ra módosult.

A helyszín változatlanul a Kis Csuki Étterem.

Megértésüket köszönjük!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és pályázni vágyót!

Pályázati hírek- Magyar Falu Program Falusi Civil Alap

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében új pályázati kiírások jelentek meg.

Pályázatot nyújthat be azon egyesület vagy alapítvány:
 • amelyet a bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
 • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázatok 4 különböző kategóriában adhatók be:

Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2022/1):
 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2022/2):
 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza. Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.
Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2022/3):
 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.
Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2022/4):
 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
Az igényelhető támogatási összeg felső határa:
 • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén: 7.000.000 Ft
 • Gépjárműbeszerzési támogatás esetén: 7.000.000 Ft
 • Eszközbeszerzési támogatás esetén: 2.000.000 Ft
 • Programszervezési támogatás esetén: 2.000.000 Ft
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

Pályázati hírek- Magyar Falu Program – 2022-ben megjelent pályázatok

Tisztelt ügyfeleink!

A Magyar Falu Program keretében új pályázati kiírások jelentek meg.

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása).

B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve a vonatkozó kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek (6. számú mellékletben szereplő link) megfelelő alábbi eszközök és felszerelések:
– kültéri játszóeszköz és berendezés;
– kerti asztal;
– kerti pad;
– babaház;
– udvari ivócsap, ivókút;
– udvari homokozó;
– takaróháló, takaróponyva;
– mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
valamint
– hulladékgyűjtő;
– pihenőpad;
– takarítóeszközök;
– kerti munkaeszközök, szerszámok;
– tűzoltó készülék.

VAGY

A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).
B) Közterületi kültéri fitness park kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitness eszközökkel, berendezésekkel illetve teqball asztallal történő fejlesztése).
Figyelem, amennyiben az elmúlt öt évben a Magyar Falu Program terhére Sportpark, továbbá Nemzeti Szabadidős – Egészég Sportpark Program keretében került megvalósításra, vagy annak megvalósítása folyamatban van, jelen kiírás 2.1.1.2 B.) pontjában szereplő tevékenységre nem igényelhet támogatást. (További feltételeket a jelen kiírás 2.2. pontja tartalmaz.)
C) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése. A közterületi és közületi tulajdonú játszótéren elhelyezett játszóeszköznek (elszámoláskor) rendelkeznie kell megfelelőségi tanúsítvánnyal és használatbavételi engedéllyel.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 6 millió forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség. “Pályázati hírek- Magyar Falu Program – 2022-ben megjelent pályázatok” bővebben