Beszámoló projektötlet adatlap és kérdőívezésről

2015. november 2. 16:00-óráig projektötlet adatlapokat gyűjtöttünk. Az ötletezést szintén a fent említett csatornákon meghirdettük, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben érjük el a helyi érdeklődőket. Összesen 100 db projektötlet adatlap érkezett be munkaszervezetünkhöz a 27 településről vegyesen, melyek segítségével felmértük a helyi igényeket és a fejlesztésre szoruló területeket.

A legtöbb projektötlet önkormányzatok részéről érkezett be, összesen 60 db, civil szervezetek részéről 23 db érkezett be, míg a vállalkozók részéről 17 db. Az adatlapok feldolgozását követően azt tapasztaltuk, hogy számos olyan igény érkezett be, ami központilag lesz kiírva a VP-ben, a Belügyminisztérium által vagy a VEKOP-ban. (pl.: útépítés, útépítéshez kapcsolódó gépek beszerzése, termelő piac kialakítása, egészségház, stb.), azonban ez egyáltalán nem probléma, hisz így figyelemmel tudjuk kísérni, hogy kinek milyen központi pályázatra van szüksége, és amint megjelenik, fel tudjuk venni az ügyfelekkel a kapcsolatot. Azonban számos olyan ötlet is érkezett, amire a helyzetfeltárás és a SWOT mátrix által is jutottunk (pl.: hagyományőrzésre és nemzeti identitástudat fejlesztésre irányuló rendezvények, turisztikai programcsomagok, helyi termékek népszerűsítése, csomagolása, stb.), így ezek beépítésre kerültek a HFS-be.

HFS készítéshez különböző kérdőíveket készítettünk a térségi szereplők bevonására, melynek segítségével szerettük volna minél pontosabb feltárni a térség erősségeit, lehetőséget, gyengeségeit és veszélyeit, a vállalkozások helyzetét, továbbá szerettük volna megtudni, hogy a fiataloknak mire van szüksége ahhoz, hogy ne vándoroljanak el. A „Vállalkozások helyzete a GMET Leader Egyesület területén”, a „Térségi jellemzők vizsgálata” és a „Fiatalok helyzete a GMET Leader Egyesület területén” című kérdőíveket internetes felületen keresztül, Google űrlap segítségével küldtük ki a tagoknak, valamint a Fórumokon részt vevő érdeklődőknek. A kérdőívekre összesen 44 db válasz érkezett, melyek mind beépítésre kerültek a stratégiánkba valamilyen módon.

A beérkezett kérdőívek és a helyzetfeltárás segítségével meghatároztuk a SWOT analízist, valamint a specifikus célokat. A fiatalokkal készített kérdőív eredményeként megtudtuk, hogy a lakhelyükön nem kapnak munkát az iskola befejezését követően, sokan nem mernek vállalkozásba fogni, leginkább a bizonytalan jövő miatt. Vannak, akik nem költöztek el munkahely miatt, azonban sokat ingáznak napi szinten, akik meg elvándoroltak, megfelelő munkahely miatt visszaköltöznének. Munkahellyel kapcsolatban az elvárásuk az, hogy a szakmájuknak megfelelő munkahely és versenyképes fizetés legyen. A másik ok az elvándorlásnak a szórakozás hiánya. Nagyobb városokban sokkal több lehetőségük van akár kis gyermekes szülőkként is.

2016. évi fejlesztési terv – VP, VEKOP

Tisztelt Ügyfelek!

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét:

  • a 2016. január 20-ai Magyar Közlönyben megjelent: A Kormány 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1. számú mellékletére, :

VEKOP fejlesztési terv

a VEKOP terhére az alábbi finanszírozások fognak megjelenni 2016-ban:

OP éves fejlesztési terv

  • valamint a Kormány 1012/2016 (I.20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1. számú mellékletére:

VP fejlesztési terv

Ebben találják a 2016-ban kiírásra kerülő Pest megyére vonatkozó pályázatokat, megjelenésük várható időpontjait.

Egyesületünknek a 2014-2020-as programozási időszakban Helyi Fejlesztési Ügynökségként is dolgozik, ami azt jelenti, hogy nem csak tanácsadási feladatot látunk el, hanem pályázatírás, projekt menedzselési feladatot is, így ha pályázni szeretnének bizalommal keressék munkatársainkat.

Felmérés az Egyesület területén lakók körében

Tisztelt Ügyfeleink!

Egyesületünk nagy erővel dolgozik a 2014-2020-as programozási időszakhoz szükséges Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésén.

Ahhoz, hogy a Stratégia minél pontosabban készüljön el felmérést végezünk a hozzánk tartozó 27 településünkön. Felmérés célja, hogy minél pontosabb képet kapjunk a térségünkről az adott kérdések kapcsán.

A felmérés eredményét csak a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez használjuk fel, a megadott válaszokat harmadik félnek nem adjuk ki.

Kérjük Önöket, hogy az űrlap kitöltésével segítsék munkánkat! Együttműködésüket előre is köszönjük!

A kérdőíveket a címükre kattintva érik el:

Vállalkozások helyzete a GMET Leader Egyesület területén

Térségi jellemzők vizsgálata

Fiatalok helyzete a GMET Leader Egyesület területén

 

Monitoring adatszolgáltatás!!

Korábbi időpontban indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indul.

Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a beadási időszak kezdete előtt közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt honlapján. Ezt a tájékoztatót a Dokumentumtárban is megtalálhatják a megjelenés napjától kezdve.

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

  1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.
  1. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.
  1. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.

További kérdésekkel az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz fordulhatnak ügyfeleink.

Kérdéseiket az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is feltehetik.

Továbbá fordulhatnak Egyesületünk munkaszervezetéhez is.