Pályázati hírek- Szécheny Plusz- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

Tisztelt ügyfeleink!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében új pályázati kiírások jelentek meg.

TOP_Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés:

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Helyi önkormányzati hivatal
Helyi önkormányzatok társulása
Területfejlesztési önkormányzati társulás
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek:

  • Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
  • Inkubátorházak fejlesztése
  • Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 73 143 177 000 Ft

Az igényelhető támogatás mértéke: Minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
2022.03.01. 00 óra 00 perc -tól/től 2022.04.18. 23 óra 59 perc-ig
2022.06.01. 00 óra 00 perc-tól/től 2022.07.18. 23 óra 59 perc-ig

TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

  • Helyi (települési) önkormányzat
  • Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek:

Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
Fenntartható közlekedésfejlesztés
Hulladékkezelés, kármentesítés

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Az igényelhető támogatás mértéke: Minimum 30 millió forint, maximum 300 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:

1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 0 óra 00 perc -tól/től 2022.01.14. 23 óra 59 perc-ig
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.23. 0 óra 00 perc -tól/től 2022.07.01. 23 óra 59 perc-ig

TOP_Plusz-1.2.2-21 – Szociális célú városrehabilitáció

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Városi jogállású települések helyi önkormányzatai

Támogatható tevékenységek:
Lakófunkciót erősítő tevékenységek

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg: Minimum 50 millió forint, maximum 150 millió forint
Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg: Minimum 50 millió forint, maximum 350 millió forint
Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg: Minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00 óra 00 perctől 2022.04.18. 23 óra 59 percig.

TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi utak fejlesztése

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Települési önkormányzatok

Támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Minimum 50 millió forint, maximum 150 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00:00-tól 2022.04.18. 23:59-ig.

TOP_Plusz-1.3.1-21 – Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Stratégiai projektet önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben kijelölt és nevesített.

Támogatható tevékenységek:

  • Az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése
  • A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakasz esetén: 2021. december 1. 00:00-tól – 2022. augusztus 31. 23:59-ig

TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Helyi önkormányzatok
Megyei önkormányzat
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
Helyi önkormányzatok társulása
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Támogatható tevékenységek:

Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.
Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása
Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 250 millió Ft lehet.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2021. 12. 01. 0 óra 00 perctől 2022.01. 14. 23 óra 59 percig
2. benyújtási szakaszban: 2022. 05. 16. 0 óra 00 perctől 2022.06. 20. 23 óra 59 percig

TOP_Plusz-3.1.1-21 – Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok
Megyei kormányhivatalok
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek:

A. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész:
a) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;
b) helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:
I. helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása, meglévő kataszter továbbfejlesztése;
II. jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés – feltárása, és disszeminációja,
III. termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;
IV. a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;
V. hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;
VI. tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában);
c) befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:
I. befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek;
II. egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;
III. nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;

IV. a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, képzések, tapasztalat-csere támogatása.
d) projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések.
e) Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek:
 munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése;
 foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése a lehetséges munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző tevékenységek érdekében;
 • a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási költségek támogatása, a munkába jutás megszervezése és egyedi ingázási megoldások finanszírozása;
 a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;
 a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása (pl. gyermekellátás, idősgondozás, családoknak tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás);
 inaktívak felkutatása és elhelyezkedésüket támogató egészségügyi, szociális szolgáltatások;
 az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése.
B. Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész:
a) A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet és a szakpolitikai felelős által kiadott módszertani útmutató szerinti mértékben és időtartamban
I. Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása:
i. munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújthat annak a foglalkoztatónak, aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít az álláskeresővel, olyan munkakör tekintetében, mely az álláskereső képzését igényli, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az álláskereső részt vesz a jogszabályban meghatározott képzésben (a továbbiakban: képzés),
ii. a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv legalább a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatást nyújthat álláskeresést ösztönző juttatásként annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
II. Bértámogatás:
i. bértámogatás nyújtása;
III. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatások:
i. foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások biztosítása;
ii. foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt álláskeresést ösztönző juttatásként nyújtott pénzbeli juttatás
IV. Mobilitási támogatás (lakhatási és utazási támogatás)
V. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás és legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatás);
VI. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás;
A foglalkoztatást elősegítő bértámogatások során a támogatás mértéke a munkáltatónál ténylegesen felmerülő munkabér alapján kerül meghatározásra.
b) Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek (kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett kormányhivatalok) vonatkozásában
I. A kormányhivatalok foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, valamint a kormányhivatalok járási hivatalának foglalkoztatási és

munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások elérhetővé tétele:
i. inaktívak, potenciális résztvevők felkutatása;
ii. ügyfelek programba vonása;
iii. tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére és a külső partnerek felé;
iv. egyéni cselekvési tervek készítése;
v. állásfeltárás és munkaközvetítés, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások nyújtása;
vi. regionális és helyi szereplőkkel való együttműködés, egyeztetés;
vii. megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, konzultáció, esetmegbeszélés;
viii. a célcsoportnak biztosított támogatási eszközök megfelelő felhasználásának projekten belüli helyszíni ellenőrzése legalább a célcsoport 5%-ára kiterjedően.
A projekt kormányhivatalokban alkalmazott szakmai megvalósítóit kormánytisztviselői jogviszony keretében kell alkalmazni.
c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések
I. A program nyomonkövetéséhez szükséges adatbázis létrehozása, fejlesztése az állami foglalkoztatási szerv tevékenységeit támogató foglalkoztatási szakmai rendszerekhez és adatbázisokhoz kapcsolódóan.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 millió Ft, maximum 8 000 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 0 óra 00 perc -tól/től 2022.01.31. 23 óra 59 perc-ig

TOP_Plusz-3.1.2-21 – Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települések helyi önkormányzatai. A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatható tevékenységek:

A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok,
f) akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, megszüntetését célzó programok
g) kölcsönös támogató együttműködés kidolgozása a települési intézményhálózattal és a településen működő szociális célú városrehabilitációban érintett releváns szereplőkkel.
B. Folyamatos szociális munka megteremtése:
a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni (szükség esetén családi) fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási fejlesztésben részesített családok nyomonkövetése;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások felkészítése és szupervíziója;
e) együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal.
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal:

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programokban való részvétel támogatása);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése a lehetséges munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző tevékenységek érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakozást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre;
d) a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási költségek támogatása, a munkába jutás megszervezése és egyedi ingázási megoldások finanszírozása;
e) a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;
f) a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása (pl. gyermekellátás, idősgondozás, családoknak tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás);
g) inaktívak felkutatása és elhelyezkedésüket támogató egészségügyi, szociális szolgáltatások;
h) az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése.
D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:
a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális szolgáltatások kötelező feladatellátáson túli, helyi igényekre reagáló szolgáltatásainak kialakítása az adott helyszínen, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása;
b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, különös tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda és Roma Lány programokra. Mindhárom tevékenység azonos településen is végezhető amennyiben a tanoda és Roma Lány programok célcsoportja nem fedi át egymást.
E. Törekvés az egészség fejlesztésére1:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz;
c) az alapellátásban dolgozó védőnők kompetencia fejlesztése;
d) a várandósok attitűd váltásainak elősegítése;
e) egészségügyi szűrések megszervezése, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele;
f) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szakellátásba kerülés segítése és folyamatkísérés;
g) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzése;
h) A koraszülés megelőzésére irányuló védőnői minimál intervenció kiterjesztése (indokolt eszközbeszerzéssel és képzéssel együtt).
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);
d) a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra;
e) a digitális ügyintézés segítése, a digitális ügyintézéshez szükséges kompetenciák fejlesztése.
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00 óra 00 perctől 2022.04.18. 23 óra 59 percig

TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
h) Önkormányzat többségi2 tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11)

Támogatható tevékenységek:

A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:
a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,
b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
d) meglévő férőhelyek bővítése:
d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,
d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés.
e) eszközbeszerzés:
e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez kapcsolódóan,
e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,
e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.
Az A) a) – d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:
1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) meglévő épület/helyiség átalakítása,
3) meglévő épület/helyiség bővítése,
4) ingatlankiváltás,
5) új építés,
6) ingatlanvásárlás,
7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldfelület-fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterének kialakítása).
Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása – beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését (A) a) pont); bezárt telephely újra nyitását (A) b) pont); meglévő férőhelyek bővítését (A) d) d1) pont) – önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében támogatható.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 millió Ft, maximum 800 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14. 23:59-ig
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.09. 00:00-tól 2022.07.01. 23:59-ig

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet:

A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén:
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312);
a2) Helyi önkormányzat (GFO 321);
a3) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
a4) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
a5) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel2 rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576);
a6) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569);
a7) Közalapítvány (GFO 561);
a8) Egyházi jogi személy (GFO 55);
a9) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599).

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén:
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
b1) Helyi önkormányzat (GFO 321);
b2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
b3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
b4) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik

C) Prehospitális sürgősségi ellátások esetén:
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
c1) Helyi önkormányzat (GFO 321);
c2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327).

D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
d1) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
d2) Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; 353; 371; 373);
d3) Önkormányzat többségi tulajdonában4 lévő gazdasági társaság (GFO 11);
d4) Egyházi jogi személy (GFO 55);
d5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569);
d6) Közalapítvány (GFO 561);
d7) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599).

Támogatható tevékenységek:

A) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
a1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
a2) átalakítás,
a3) bővítés,
a4) új épület építése,
a5) ingatlankiváltás,
a6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.
A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.
B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
b1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
b2) átalakítás,
b3) bővítés,
b4) ingatlanvásárlás kizárólag a meglévő épület bővítéséhez kapcsolódóan.
A Felhívás keretében a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató csak saját meglévő, vagy igazoltan leendő közfinanszírozott kapacitásai5 mértékéig tervezhet fejlesztéseket.
C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
c1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
c2) átalakítás,
c3) indokolt esetben bővítés.
D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve:
d1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén)
d2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),
d3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),
d4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.
A d1) – d3) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:
1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) átalakítás,
3) bővítés,
4) új épület építése,
5) ingatlankiváltás,
6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.
7) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldfelület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását).
A d4) alpontban megnevezett tevékenység keretében támogatható:
1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) átalakítás,
3) bővítés,
4) indokolt esetben új építés.
Családok átmeneti otthona esetén krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott.
D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:
d1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is),
d2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
d3) járműbeszerzés.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése támogatható.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:
1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 00:00-tól 2022.04.18. 23:59-ig.

 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatos bővebb információk és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

https://www.palyazat.gov.hu/terlet-s-teleplsfejlesztsi-operatv-program-plusz-top-plusz

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gmetleader/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373